Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

τέτοια πράγματα

artwork by Adam Martinakis

είναι αδιανόη ο
να γίνον αι έ οια πράγμα α
να ακους σε έναν  ηλεφωνικό θάλαμο
εν ε ει 1985
πως όλα σ η ζωή σου ορίζον αι
και να είσαι είκοσι ένα
όλα  α κυκλάμινα
ν΄ανθίζουν κανονικά
όλες οι πόρ ες να λείπουν
μα οι εποχές να φθίνουν

και μια λύπη αδέσπο η
 να ορίζει  ο χωροχρόνο
σ ο φω αγωγό η παλιά γραφομηχανή
που κολλούσε στο «τ»
με όλα  α ποιήμα α

είναι αδιανόη ο
εν ε ει 2015
να μου λες πάλι
πως δεν έχουμε
όνειρο κοινό
να μας σκεπάσει
κι όλα τα πλήκτρα του υπολογιστή
να δουλεύουν

ειδικά το «τ»

στη θέση του enter μόνο
ένα πλαστικό έλασμα

δείχνει πάντα στη φθορά

Δεν υπάρχουν σχόλια: